Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling


Concertreeks „De bijzondere Reeks“ in het Museum Kurhaus Kleef

Informatie

Culturele Zaken van de stad Kleef in het Raadhuis
Kavarinerstrasse 20-22
47533 Kleef
Duitsland
www.kleve.de

Een uitvoerige programmabrochure is te verkrijgen bij het Bureau Culturele Zaken van de stad Kleef, het Open Huis in het Museum Kurhaus Kleef en bij de andere bekende adressen. Er zijn voor deze reeks abonnementen te verkrijgen die een belangrijke korting bieden en overdraagbaar zijn.

Muziek is het meest exclusieve en tegelijk het meest onschuldige vermaak. Een vreemd voorrecht, meende Friedrich Wilhelm Marpurg reeds 1756. Laten we in ruime mate van dit vermaak genieten. Ook namens de stad zou ik u hier van harte toe willen uitnodigen.“

Sigrun Hintzen
leidster van de stedelijk concerten in Kleef

-> Deze pagina afdrukken