Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling


„Kunst als terrein van reflectie“ met Max Knippert en Ursula Meissner, 25.06.2015, 19.30u.

Op donderdag 25 juni 2015, om 19.30 uur, zijn in het kader van de gespreksreeks „kunst als terrein van reflectie“ de beeldhouwer Max Knippert en de fotografe Ursula Meissner te gast in het Museum Kurhaus Kleef. Naar aanleiding van de tentoonstelling „Ewald Mataré – Jaren in Berlijn“ (te zien t/m 28 juni 2015) vindt er een podiumgesprek plaats, dat betrekking heeft op de installatie „BlackBox“ op het gazon bij het gedenkteken tegenover het Freiherr vom Stein-Gymnasium te Kleef.

„BlackBox“ is de van verre zichtbare installatie van de beeldhouwer Max Knippert (*Aken, 1967). Het geheel heeft een cirkelvormig grondvlak en de opbouw is voorzien van panelen die als een soort draaideuren de installatie toegankelijk maken. Knippert brengt met zijn werk de oorspronkelijke standplaats van de „Dode Soldaat“ van Ewald Mataré (1887-1965) in herinnering, een monumentaal beeldhouwwerk dat Mataré in 1934 creëerde, dat in 1938 door de nationaalsocialisten kapotgeslagen werd en begraven, maar dat in 1977 werd teruggevonden en uiteindelijk voor de kloosterkerk te Kleef opnieuw werd opgesteld.

Terwijl Knippert op de ene zijde van de „draaideuren“ op documentaire wijze de geschiedenis van Mataré's „Dode Soldaat“ in beeld brengt, verwijst de ander kant naar hedendaagse oorlogsscènes door middel van foto's van de bereisde beeldchroniqueur en oorlogsverslaggeefster Ursula Meissner (*Mainz, 1962). Vergelijkbaar met het luchtverkeer, fungeert ook hier de „BlackBox“ als een soort „dataschrijver“, die in een afgesloten ruimte de herinnering aan het verleden samenvoegt met de ervaring van het heden. 

Max Knippert en Ursula Meissner zullen niet alleen verslag doen van hun installatie en de achtergronden daarvan, maar ook van hun ervaringen met de inwoners van Kleef, met wie de beide kunstenaars op een  jour fixe, namelijk iedere woensdagavond,  gedurende hun presentatie (van begin april tot eind juni) gesprekken voerden.

Moderator van de avond is museumdirecteur prof. Harald Kunde en het publiek wordt van harte uitgenodigd om aan het gesprek deel te nemen. De entree aan de avondkassa voor „kunst als terrein van reflectie“ bedraagt 5,- €; met korting en voor leden van de Vereniging van Vrienden is het 3,- €.

Het tentoonstellingsprogramma van het Museum Kurhaus Kleef Kleef gaat gepaard met een reeks maandelijkse gesprekken onder de noemer „kunst als terrein van reflectie“, waarvoor kunstenaars, curatoren,  auteurs of verzamelaars worden uitgenodigd, om afwisselend in een lezing, gesprek of discussie actuele projecten te introduceren en hun inzichten in de hedendaagse kunst toe te lichten.

terug

„BlackBox“ van Max Knippert en Ursula Meissner, 2015
Sonja Mataré en Max Knippert
Ursula Meissner
„BlackBox“, foto Madeleine Verhallen
„BlackBox“, foto Madeleine Verhallen