Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling


Denise Green 28.05.2006–03.09.2006

Met een tentoonstelling, die circa 80 werken omvat en de periode 1972 -2005 bestrijkt, stelt het Museum Kurhaus Kleef het werk van de in Europa nog nauwelijks bekende New Yorkse schilderes Denise Green voor.
Door talrijke solo- en groepstentoonstellingen zowel in de USA als ook in haar geboorteland Australië heeft de kunstenaar een uitmuntende naam opgebouwd. Haar werken bevinden zich tegenwoordig in talrijke belangrijke verzamelingen over de hele wereld, o.a. in het Museum of Modern Art en in het Solomon R.Guggenheim Museum, beide in New York, in de Australische National Gallery, Canberra, en in de Albertina, Wenen.

Denise Green werd in 1946 in Melbourne, Australië, geboren en studeerde in Parijs en New York waar ze sinds 1969 woont. Haar zich sinds de vroege jaren zeventig ontplooiende oeuvre verenigt consequent de invloeden van de meest verschillende culturen. Zij hield zich niet alleen bezig met de kunst van de Australische Aborigines en het theater van het Indische subcontinent maar ook met de Europese schilderkunst, geschiedenis en filosofie. Een belangrijke rol speelde haar studie bij twee belangrijke vertegenwoordigers van het abstracte expressionisme in Amerika: Robert Motherwell en Mark Rothko. Greens werk in het spanningsveld tussen figuratie en abstractie spreekt fundamentele, existentiële vragen aan: eenzaamheid en verlorenheid, droefheid, angst en melancholie maar ook vreugde en geluk of dromerig mijmeren. Met een uiterst gereduceerde vormentaal maakt ze schilderijen die enerzijds haar subjectieve ervaren (en dat betekent ook: haar ervaringen als grensgangster tussen de culturen) weerspiegelen, anderzijds echter door hun archetypische karakter voor iedereen intuïtief toegankelijk zijn. In dit opzicht voelt zich Green met Joseph Beuys verwant, die op een soortgelijke manier schilderijen en media als “substances of transformation” opvatte en eveneens “ an invisible spirituality” wilde uitdrukken.

Denise Green baarde in1978/79 veel opzien met haar werken op de tentoonstelling ‘New Image Painting’ van het Withney Museum of American Art, New York – de daar tentoongestelde werken zoals ‘Standing Object” (1976) of ‘Marker (Gold)’ (1977) zijn in de wandelhal van het Museum Kurhaus Kleef te zien. Een centrale rol in deze markante werken speelt de abstractie – centrale motieven zoals vazen, valluiken of sleeën worden uit hun oorspronkelijke omgeving losgemaakt en zweven in een lege, geschilderde ruimte uit verf. Los van tijd, plaats en geschiedenis roepen ze gevoelens van isolatie, kwetsbaarheid of een behoefte aan bescherming op.

Aan het begin van de tentoonstelling, in zaal 6 van het Museum Kurhaus Kleef, worden vroege tekeningen en acrylschilderijen uit 1967 getoond, die in die periode bijna allemaal vierkant zijn. De werken adapteren enerzijds de formele verworvenheden van het abstracte expressionisme, het minimalisme en de conceptuele kunst. Anderzijds doorbreken ze deze stromingen door het gebruik van figuratieve elementen. De afgebeelde vormen worden uit hun oorspronkelijke context gehaald en schijnen in een lege, resp. gekleurde ruimte te zweven. Alle gebruikelijke normen en categorieën worden gemeden, klein en groot, architectuur en natuur, mens en landschap worden aan dezelfde formele maatstaven onderworpen en gebruikt.

De Pinacotheek van het Museum Kurhaus Kleef verenigt werken uit de late jaren zeventig zoals ‘So Is A Bearded Lady’ (1978) of ‘Trap’ (1976 en uit de jaren 2001 tot 2005 zoals ‘A Rose is a Rose (Marvin)’ (2005). Met de sterk emotionele voorstelling ‘Re-Witnessing’ uit 2001 verwerkt de kunstenares de gebeurtenissen van 11 september die ze als ooggetuige vanuit het raam van haar atelier in New York meebeleefde. Voor een donkere achtergrond zijn de contouren van Etruskische vazen zichtbaar tussen een patroon van dicht bij elkaar liggende verticale strepen die onmiddelijk de markante steunpijlers van het World Trade Center in herinnering roepen. Een motief dat de kunstenares al in 1972 gedeeltelijk heeft gebruikt en dat in deze nieuwe, hermetisch aandoende compositie een nieuwe betekenis kreeg.
In de galerij van het Museum Kurhaus Kleef vinden we een nieuwe nog nooit tentoongestelde werkgroep, de ‘Square Column Series’ (2006) die speciaal voor deze tentoonstelling als dialoog met de bijzondere architectuur van het museum gemaakt werd. In het midden van ieder vierkant (ca.35 x 35 cm) doek is er telkens een afzonderlijk figuratief motief, dat uit de levendig gemoduleerde kleur van de omgeving lijkt op te duiken of erin lijkt te verdwijnen. Als leidmotief fungeert een compact stereometrisch blok dat – diagonaal getoond – aan een geabstraheerd gebouw met een vlak dak en een toren doet denken. Deze associatie wordt door de namen die de kunstenares deze werken gegeven heeft nog versterkt – zoals bijvoorbeeld ‘vault’ (welving), ‘spire’ (torenspits) of ‘capital’ (kapiteel).

terug

Denise Green, New Image Paintings in het Museum Kurhaus Kleef
Denise Green, A Rose is a Rose is a Rose (Marvin), 2005 (detail)
Denise Green, A Rose is a Rose is a Rose (Ramanujan), 2005
Denise Green, To Beuys #2, 1977
Denise Green, #1 Drawing to Beuys, 1976
Denise Green, Capital Flowers (Square Column Series #2), 2006 (detail)
-> Deze pagina afdrukken