Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling
Catalogus


Beelden. Een particuliere collectie uit het Rijnland


Helaas uitverkocht!

156 pagina’s met 56 afbeeldingen in kleur en 11 in zwart-wit
Hardcover met omslag
Publicatiereeks Museum Kurhaus Kleef – Ewald Mataré-Verzameling, deel 50
Verschenen in 2010
ISBN 978-3-934935-49-5

Uitgegeven door de Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. ter gelegenheid van de tentoonstelling in het Museum Kurhaus Kleef, 14 maart – 4 juli 2010
Voorwoord door Guido de Werd en bijdragen van Valentina Vlasic en Guido de Werd

Het Museum Kurhaus presenteert voor het eerst een belangrijke privécollectie uit het Rijnland met meer dan vijftig plastieken van Ewald Mataré uit alle perioden van zijn oeuvre met bovendien talrijke zeldzame werken. Het vroegste werk dateert uit 1923, het laatste uit 1960. De hele artistieke ontwikkeling van Mataré is aan de hand van deze werken te volgen.

Centraal staat de koe, meer dan dertig exemplaren uit alle perioden van zijn oeuvre zijn aanwezig. Zoals de klassiek elegante koeien uit de jaren twintig en dertig, de koeien die zich in de hand vleien uit de tijd van de laatste jaren dertig en beginjaren veertig als ook de geometrisch-abstracte en emblematische uit de oorlogsjaren en de jaren na de oorlog.

Bovendien zijn er talrijke motieven van hanen en paarden te zien als ook de eenmalig voorkomende uil, feniks of keramische pot, een hoofdwerk in het oeuvre van Mataré.

Behalve de teksten is in de catalogus ieder object voorzien van een uitvoerige beschrijving. Nog nooit eerder werden de plastieken van Mataré in zo’n omvang en verscheidenheid beschreven. De catalogus bevat verder een index met biografie en een literatuurlijst.

terug


-> Deze pagina afdrukken