Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling


Presentatie van de catalogus van de tentoonstelling “On Interchange–Intermezzo’s van een collectie”

Het Museum Kurhaus Kleef toont op dit ogenblik de groepstentoonstelling „On Interchange – Intermezzo’s van een collectie“ waarvoor de vier internationale, jonge kunstenaars – Thea Djordjadze, Scott Myles, Silke Schatz en Nora Schultz – nieuwe werken gemaakt hebben die zich intensief met de collectie en de geschiedenis van het museum bezighouden.
Op zondag 9 maart om 11.30 wordt de catalogus, die deze bijzondere tentoonstelling begeleidt, in het Museum Kurhaus Kleef voor de eerste keer gepresenteerd. In de catalogus zijn al die werken, die extra voor het museum gemaakt werden, afgebeeld en worden uitvoerig beschreven en geïnterpreteerd. De auteurs van de teksten zijn behalve de beide curatoren van de tentoonstelling Regina Barunke en Lilian Haberer, Aleida Assmann (Universiteit Konstanz), Guido de Werd en Roland Mönig.

Het boek heeft 104 pagina’s en is in de boekwinkel Minerva en in de online-shop (www.museumkurhaus.de) voor € 14,50 verkrijgbaar.

De filosoof Marcus Steinweg zal een voordracht houden waarin het thema van de tentoonstelling nog vanuit een andere gezichtshoek bekeken wordt. Onder de titel „Museum als exces“ ( voordracht in het Duits) zal Steinweg het zelfbeeld van een museum tussen archief, depot, collectie, van een ruimte voor uiterlijk vertoon, een plaats van beschouwing enerzijds en laboratorium, werkplaats, generator, machineruimte, experiment anderzijds ter discussie stellen. „Het valt“, zo Steinweg, „niet te ontkennen dat in het museum het vertrouwde samensmelt met het niet vertrouwde, de collectie met het vermaak, het homogene met het heterogene, het ideale met de realiteit. Het museum is de plaats van een irreductibel conflict.“

Marcus Steinweg woont in Berlijn en doceert aan de Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig.

terug

De catalogus van de tentoonstelling “On Interchange – Intermezzo’s van een collectie”
Marcus Steinweg