Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling
Catalogus

Joseph Beuys


Helaas uitverkocht!

216 pagina’s met 150 afbeeldingen in kleur en zwart-wit
Publicatiereeks Museum Kurhaus Kleef – Ewald Mataré-Verzameling, nr.11
Verschenen in 2000
ISBN 3-934935-00-I

Uitgegeven door: Vereniging van Vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. naar aanleiding van de tentoonstelling „Joseph Beuys: 'Straßenbahnhaltestelle' – Ein Monument für die Zukunft“, Museum Kurhaus Kleef, 26 maart – 18 juni 2000
Bijdragen van Josef Joeken, Ulrike Sack, Guido de Werd, Simone Scholten, Klaus Gallwitz, Wouter Weijers en Andreas Schalhorn

De installatie „Strassenbahnhaltestelle – Een monument voor de toekomst“ is een van de belangrijkste werken die Joseph Beuys gemaakt heeft. Gerealiseerd in het Duitse paviljoen van de Biënnale in Venetië drukt het de gedachten en ervaringen uit die de kunstenaar sinds zijn jeugd in het Nederrijnse Kleef bezighielden.

Als schooljongen wachtte Beuys regelmatig bij een raadselachtig monument aan de rand van de stad op de tram die hem naar familie in het nabije Hau moest brengen. De historische betekenis van dit archaïsch aandoende monument dat uit oude delen van kanonnen bestond en door Johan Maurits van Nassau–Siegen, de stadhouder van Kleef in het midden van de 17e eeuw, als teken van vrede geplaatst was, was in de jeugd van Beuys nauwelijks bekend.

Maar zijn fantasie ging echter uit naar een heel ander elementair niveau. Hem fascineerde hoe enkele, eenvoudige elementen een plaats een magische betekenis konden verlenen en hoe het ruwe materiaal ijzer, waarvan het monument als ook de tramrails gemaakt was, verleden en heden met elkaar verbond en tegelijkertijd de weg in de toekomst wees. Niet voor niets legde Beuys er later de nadruk op dat hij zonder deze vroege belevenis in zijn geboorteplaats nooit beeldhouwer geworden zou zijn.

Deze publicatie beschrijft de voorgeschiedenis en het ontstaan van de installatie „Strassenbahnhaltestelle“ en laat zien op welk complexe wijze zich Joseph Beuys met de genius loci van de aan tradities rijke hertogstad Kleef bezighield. Daarbij wordt zijn hoofdwerk voor de Biënnale van Venetië in zijn artistieke en historische context geplaatst.

Talrijke tot nu toe onbekende samenhangen worden herkenbaar en een reeks van documenten wordt voor het eerst gepubliceerd. Tegelijk werpen de bijdragen een licht op de thema’s „tijd“ en „tijdsgewricht“ in het werk van Beuys en onderzoeken ook het probleem van zijn receptie.

terug


-> Deze pagina afdrukken