Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling


Ewald Mataré-Verzameling

De grote verzameling met werken van de Rijnlandse beeldhouwer, graficus en schilder Ewald Mataré (Aken-Burtscheid 1887 – Büderich 1965) vormt als het ware de basis voor de dialoog met de kunst van de 20ste en 21ste eeuw in het Museum Kurhaus Kleef. Zij ontstond toen in 1988 de dochter van de kunstenaar, Sonja Mataré, de nalatenschap van haar vader overdroeg aan de stad Kleef.

Sindsdien wordt zij voortdurend door aankopen en schenkingen uitgebreid. De nauwe relatie tussen Mataré en de stad Kleef dateert uit 1932 -34 toen hij in opdracht van de stad het beeld van „De dode soldaat“ als monument voor de gevallenen uit de Eerste Wereldoorlog realiseerde. Het monument werd door de nationaal-socialisten in 1938 verwoest, in 1977 werden de brokstukken weer gevonden en aansluitend gerestaureerd en in 1981 voor de Kleefse Stiftskerk voor de tweede keer opgericht.

Geen ander museum in Duitsland kan het facettenrijke werk zo omvattend tonen als het Museum Kurhaus Kleef.

Het museum onderhoudt bovendien een omvangrijk archief dat het werk van Mataré documenteert.

Het werk van Ewald Mataré dat door de nationaal-socialisten als „ontaard“ bestempeld werd, behoort tot de hoogtepunten van de klassiek moderne kunst in Duitsland. De belangrijkste, door een indrukwekkende drang naar helderheid in de vorm bepaalde thema’s in de kunst van Mataré zijn: het dier, het landschap en de menselijke gestalte.

Zijn werkwijze wordt gekenmerkt door een intensieve dialoog met het materiaal en een grote precisie van het handwerk. Met zijn talrijke opdracht voor de openbare ruimte (bijvoorbeeld de bronzen deuren voor de Dom van Keulen en die in Salzburg of voor de Vredeskerk in Hiroschima) en door zijn werk als leraar aan de kunstacademie in Düsseldorf oefende Ewald Mataré na de Tweede Wereldoorlog grote invloed op een hele generatie van kunstenaars uit – niet in het minst op zijn belangrijke leerlingen Joseph Beuys en Erwin Heerich.

terug

Ewald Mataré, Grote liggende koe, 1930 © VG Bild-Kunst, Bonn 2023
Ewald Mataré, Portret van Hilda Montanus, 1921 © VG Bild-Kunst, Bonn 2023
Ewald Mataré, Engel voor het schatkamer van de munsterkerk van Essen, 1956 © VG Bild-Kunst, Bonn 2023
-> Deze pagina afdrukken