Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling


Nieuwe aspecten – De collectie hedendaagse kunst 08.06.2008–07.09.2008

Met “Nieuwe aspecten” toont het Museum Kurhaus Kleef hoe het zijn collectie hedendaagse kunst gestaag heeft uitgebreid. In het kader van de tentoonstelling worden belangrijke werken van internationale kunstenaars, die in de afgelopen jaren door het Kleefse museum verworven zijn, voorgesteld. Het zijn werken van o.a. Lothar Baumgarten, Peter Fischli / David Weiss, Robert Indiana, Giuseppe Penone, Richard Serra en David Thorpe.

Het Museum Kurhaus Kleef is gehuisvest in het voormalige Kurhaus uit de 19e eeuw dat naar een ontwerp van Walter Nikkels verbouwd en veranderd werd in een plek van beschouwing en inkeer, van verdieping en concentratie. Het is gelegen in een parklandschap, dat aangelegd werd in het midden van de 17e eeuw en aan het begin van de 19e eeuw.

Hier kruisen zich de wegen van Johann Maurits van Nassau-Siegen en Joseph Beuys en Ewald Mataré, hier ontmoeten elkaar de excellente werken van beeldhouwers uit de 15e en 16e eeuw, de richtingwijzende tuinarchitectuur van de barok en de kunst der moderne, het denken van de 20ste en 21ste eeuw. Het nieuwe en oude, natuur en kunst treden in een dialoog.

De collectie hedendaagse kunst van het Museum Kurhaus Kleef ontwikkelt zich vanuit deze specifieke situatie en parallel aan het tentoonstellingsprogramma. Steeds is het de bedoeling, het unieke van deze plek, die zo rijk aan kunsthistorie is, te verrijken en verder te ontwikkelen.

In twee tentoonstellingen heeft het museum al een tussenbalans van zijn aanwinsten opgemaakt: in 2003 in “Jetzt und hier” (Hier en nu) – De collectie hedendaagse kunst en in 2005 in “Blickachsen – Mittelalter und Moderne in der Sammlung des Museum Kurhaus Kleve” (Zichtlijnen – Middeleeuwen en moderne in de collectie van het Museum Kurhaus Kleef).

Met “Nieuwe aspecten” wordt deze reeks voortgezet en presenteert het Museum Kurhaus Kleef dankzij de nieuwe aanwinsten bijna alle zalen in een nieuwe inrichting.

Het Museum Kurhaus Kleef werd bij de aankoop van de nieuwe aanwinsten ondersteund door de Vereniging van vrienden van het Museum Kurhaus en Koekkoek-Huis Kleef e.V. Bovendien dragen de ruimhartige ondersteuning door de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de Kunststiftung NRW, als ook de onbaatzuchtige ondersteuning van enkele mecenassen wezenlijk bij aan het realiseren van veel aankopen.

Peter Fischli en David Weiss, Büsi, 2001 (filmstill), Courtesy Monika Sprüth Philomene Magers, Köln
David Thorpe, The Fragile Underground, 2007, Courtesy Maureen Paley, London / Meyer Riegger, Karlsruhe / 303 Gallery, New York
-> Deze pagina afdrukken