Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling


On Interchange – Intermezzo’s van een collectie: Thea Djordjadze, Scott Myles, Silke Schatz, Nora Schultz 27.01.2008–30.03.2008

Hoe gaan hedendaagse kunstenaars om met historisch geworden werken, die eigen regels en specifieke contexten hebben? Welke betekenis bezitten en welke aanknopingspunten bieden geschiedenis en overlevering voor de hedendaagse kunst?

De tentoonstelling “On Interchange – Intermezzo’s van een collectie” houdt zich met deze vragen bezig. Zij toont nieuwe speciaal voor deze gelegenheid gemaakte werken van Thea Djordjadze, Scott Myles, Silke Schatz en Nora Schultz, die een intensieve dialoog met de collectie van het Museum Kurhaus Kleef aangaan – een collectie die een periode van circa 700 jaar, van de middeleeuwen tot heden, beslaat en werken uit alle genres omvat: schilderkunst, beelden en grafiek als ook sierkunst. Voor alle vier de kunstenaars is dit zich bezig houden met de historische relaties fundamenteel:

Thea Djordjadze (geboren in 1971 in Tbilisi, Georgië) reconstrueert in haar werk scènes uit de historische herinnering. Zij gebruikt figuren, voorwerpen en hun verhalen uit de cultuurgeschiedenis als aanleiding voor haar poëtisch en atmosferisch aandoende ruimtes.

Scott Myles (geboren 1975 in Dundee, Schotland) reflecteert uit een analytische distantie de recentere kunstgeschiedenis en haar referenties: bijvoorbeeld de relevantie van maatschappelijke waarden en de ervaring van de kunstenaar als ook de kijker. Los gemaakt van de historische kontekst handhaven zich zijn beelden, installaties en offsetgrafiek nu door het gebruik van industriële materialen of gevonden objecten.

In het werk van Silke Schatz (geboren 1967 in Celle, Duitsland) speelt de zelf beleefde en overgeleverde geschiedenis een centrale rol. Het medium tekening is voor haar het middel en de topografie van het subjectieve of collectieve verhaal, wanneer zij zich bezig houdt met de persoonlijke en politieke ideeën of met de lotgevallen van anderen.

De installaties van Nora Schultz (geboren 1975 in Frankfurt aan de Main) bestaat uit gevonden materialen, foto’s en filigrane sculpturen. Zij maken indruk met hun stille gebaren waarachter zich eveneens duidelijke stellingnamen met betrekking tot politieke en maatschappelijke thema’s als ook intensief onderzoek naar historische en artistieke figuren verbergen. Haar installaties begeleidt zij dikwijls met performances en publicaties over kunstenaars.

De tentoonstelling is een <gap> project en Regina Barunke en Lilian Haberer zijn de curatoren.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt er een catalogus.

De tentoonstelling wordt gesponsord door de British Council (www.britishcouncil.org).

“On Interchange – Intermezzo’s van een collectie” is een project van het Duits-Nederlandse platvorm van curatoren <gap>, Schloss Ringenberg/Hamminkeln. <gap> werkt op tijdelijke basis samen met culturele instellingen aan deze en gene zijde van de grens om afhankelijk van de individuele behoeften van de gastheren op modelmatige wijze kunstenaars, tentoonstellingmakers en publiek productief met elkaar in contact te laten komen. <gap> wordt gesponsord door de Euregio Rijn-Waal, Provincie Gelderland, ministerie voor Economie, Middenstand en Energie van het bondsland NRW, Kunststiftung NRW, ministerie van Onderwijs/Cultuur en Wetenschap, Ministerpresident van het bondsland NRW.

Scott Myles, Het ongelijke paar (EVOL), 2008, Installation shot Museum Kurhaus Kleef (foto: Dejan Saric, Dusseldorp)
Nora Schultz, Dear Parrot, 2008, Installation shot Museum Kurhaus Kleef (foto: Dejan Saric, Dusseldorp)
-> Deze pagina afdrukken