Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling


Jan Andriesse 13.04.2003–06.07.2003

Als eerste Duitse museum presenteert het Museum Kurhaus Kleef een overzichtstentoonstelling van het werk van de Nederlandse schilder Jan Andriesse (Djakarta 1950), die naar lange verblijven in Canada en New York tegenwoordig in Amsterdam leeft. Getoond worden 15 grote schilderijen uit de laatste tijd, waaronder een van de imposante „Regenboog-schilderijen“, waarmee Jan Andriesse in de negentiger jaren internationaal bekend werd. Hierbij komt een selectie van ca. 50 tekeningen. Het middelpunt van de tentoonstelling vormen 6 monumentale stucreliefs, die de kunstenaar voor de zalen van het museum realiseert en die - als één groep beschouwd - de relatie tussen cirkel en curve tot onderwerp hebben. Het betreft monochrome witte vlakken van ca. 2 x 7 m, waarop een telkens andere lineaire insnijding (bijvoorbeeld een parabool of een ellips) beantwoordt aan het steeds identieke verloop van een aan twee punten opgehangen ketting.

Jan Andriesse’s kunst wordt bepaald door het ideaal van helderheid en eenvoud. Zijn motto luidt: „het is belangrijk om zo goed mogelijk zo min mogelijk te doen.“ De schilderkunst begrijpt hij - zeer radicaal en tegelijk zeer pragmatisch - als „de enig redelijke oefening in zinloosheid“. Zijn schilderijen en installaties lijken daarom op het eerste gezicht hermetisch. Maar vooral zijn tekeningen - poetische notities, bijvoorbeeld van het spel van water en licht - tonen, dat Andriesse steeds uitgaat van het dispuut met de zichtbare wereld. Vaak laat hij zich - net als de kunstenaars-wetenschappers uit de Renaissance - inspireren door natuurwetenschappelijke inzichten en filosofische overwegingen.

Jan Andriesse, The River below, Evening, 1995
Jan Andriesse, maan, 1998
-> Deze pagina afdrukken