Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling


Teresiña Talarico 30.11.2003–11.01.2004

In een studiotentoonstelling toont het Museum Kurhaus Kleef nieuw werk van de in Keulen en Dordrecht levende kunstenares Teresiña Talarico. In Santiago de Chile geboren en in Bolivia opgegroeid, heeft Talarico aan de kunstacademie in Düsseldorf gestudeerd. Gedurende de afgelopen jaren ontwikkelde ze een rijk en door een grote sensibiliteit voor kleur gekenmerkt schilderkunstig oeuvre. Recent wordt het aangevuld en verdiept door fotografie en video. In het Museum Kurhaus Kleef zijn dan ook naast 22 schilderijen en 8 inktjet -werken drie video’s te zien.

De schilderkunst van Teresiña Talarico ontwikkelde zich in een bewuste reflexie van de tradities van de abstracte kunst van de twintigste eeuw. Zij wordt echter steeds gekenmerkt door een grote directheid en frisheid, want haar eigenlijke thema is het zien en het is haar te doen om het onuitputtelijke reservoir van de kleur. De schilderijen zijn noch eenduidig figuratief noch volledig abstract. Hun betekenis ontstaat tijdens het kijken. In de afgelopen jaren heeft Talarico op doeken van soms zeer forse afmetingen zinderende kleurcomposities gemaakt die zoals filmstils de nervositeit van onze snellevende tijd bevriezen maar ook tegelijkertijd transcenderen. Tergelijkertijd worden vraagstukken zoals de dialectiek van ordening en chaos of de verhouding tussen fragment en geheel resp. individu en massa behandeld.

Zoals Talarico in haar olieverfdoeken de stap van de directe waarneming tot de vertaling ervan in de schilderkunst thematiseert, zo is het haar ook in de streng gecomponeerde video’s te doen om de spanning tussen nabijheid en distantie, tussen dat wat zichtbaar is en dat wat onder het oppervlak verborgen is, de video’s tonen eenvoudige maar vaak gecodeerde situaties: een overlopende emmer, een duif op een tak of een duiventil. De gekozen kaders en brandpuntafstanden zijn dermate radicaal dat de motieven sterk vereenvoudigd en vervlakt worden. De daardoor veroorzaakte reductie en abstractie daagt de kijker uit en opent de werken voor complexe interpretaties.

-> Deze pagina afdrukken