Museum Kurhaus / Kleef

Ewald Mataré Verzameling


Ursula Fesca, Elsterwerda, Tortenplatte, um 1930, Freundeskreis Museum Kurhaus und Koekkoek-Haus Kleve e.V. / Sammlung Werner Steinecke
http://twitter.com/museumkurhaus http://de.wikipedia.org/wiki/Museum_Kurhaus_Kleve http://www.facebook.com/museumkurhaus http://www.youtube.com/user/museumkurhaus http://www.kulturkenner.de/static_pages/museum-kurhaus-kleve http://www.museumkurhaus.de/de/newsletter.html
-> Deze pagina afdrukken